inig logo
PL EN RU
Tytuł projektu:

"Specjalistyczne środki chemiczne zapewniające
ciągłą eksploatację złóż ropy i gazu "

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu :
"Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"
Priorytet 1. "Badania i rozwój nowoczesnych technologii"

Termin realizacji projektu:

01.10.2009 do 31.12.2012
Miejsce realizacji projektu:

Instytut Nafty i Gazu
Kierownik projektu:

mgr inż. Barbara Gaździk